Ανακαίνιση βαφής ιστών του δημοτικού φωτισμού στην πόλη της Φλώρινας

Εργασίες ανακαίνισης βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού, ύψους μέχρι 4 μέτρων, πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από αρμόδια συνεργεία του Δήμου Φλώρινας.

Οι εργασίες αφορούσαν μεταξύ άλλων στην αφαίρεση επικολλημένων αφισών, στην απόξεση παλαιών χρωμάτων, στην αποκατάσταση φθορών, στην εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος και τελικής βαφής με χρώμα εποξειδικής βάσεως, ενώ όπου απαιτήθηκε έγινε αποθάμνωση ή αποψίλωση περιμετρικά κάθε ιστού και φυσικά επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και ηλεκτρική επανασύνδεση.

Τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες είναι: Νέο Πάρκο, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Πλατεία Θέμιδος, φανάρια οδών Μοναστηρίου και Στεφάνου Δραγούμη, Πάρκο πλησίον της ΕΥΠ, Λεωφόρος Μακεδονομάχων, Πλατεία Ηρώων, Λεωφόρος Ελευθερίας, Λεωφόρος Αυγουστίνου Καντιώτη.