Αριστεία Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας “Νικόλαος Καπετανίδης”

Το τμήμα Υποτροφιών «ΑΡΙΣΤΕΊΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» , της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της Β΄τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2020-2021 την Κυριακή 10-10-2021 και ώρα 11.00 μ.μ.

 

Εκ των παρακάτω Λυκείων

  1. Του 1ου Λυκείου Φλώρινας
  2. Του 2ου Λυκείου Φλώρινας
  3. Του 3ου Λυκείου Φλώρινας
  4. Του Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας
  5. Του ΕΠΑΛ Φλώρινας

 

Τα χρηματικά βραβεία προσφέρει το τμήμα υποτροφιών.

«ΑΡΙΣΤΕΊΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ»

 

Δικαιολογητικά

1.Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου η Κοινότητας

3.Έλεγχος  επίδοσης του μαθητή -μαθήτριας

4.Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους δυο

γονείς του υποψηφίου είναι ποντιακής καταγωγής .

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι Τετάρτη  24-09-2021  στο τμήμα Υποτροφιών της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας (Μακεδονίας 4 ) από 10.00 π.μ έως 13:30 μμ.

Πληροφορίες στο τηλ 2385028328

 

Το Δ.Σ της

Ευξείνου Λέσχη Φλώρινας