Αφιερωματική εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας “Άγιος Κήρυκος”