Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κιουταχειωτών – Μικρασιατών Φλώρινας “Ο Άγιος Μηνάς”

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κιουταχειωτών – Μικρασιατών Φλώρινας “Ο Άγιος Μηνάς”, ύστερα από το 23ο Πρακτικό του Δ.Σ. του Συλλόγου  και λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην 1η Ορισθείσα Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προσκαλεί τα μέλη του:

  1. A) Σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για την ανάδειξη μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενόψει της λήξης της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  2. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Έκθεση πεπραγμένων, υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και πρακτικού Εξελεγκτικής Επιτροπής του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 10/2020 – 12/2023
  4. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 10/2020 – 12/2023
  5. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2024 – 2027
  6. B) Σε αντίστοιχη έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου.

Οι ως άνω Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα την Κυριακή 3  Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας (Οδός Ηπείρου 26)

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν με όσα μέλη παραβρεθούν σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του

Συλλόγου Κιουταχειωτών – Μικρασιατών

Φλώρινας ο Αγιος Μηνάς

Η Πρόεδρος

Μαρία Δανιηλίδου

Ο Γενικός Γραμματέας

Σάββας Κουγιουμτζόγλου