Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας (Πρ. Νο 2/13-02-20) και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη σε Γενική Συνέλευση την  29η   Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ., στο Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

3)Έγκριση απολογισμού έτους 2019 και απαλλαγή του Δ.Σ. από ευθύνες.

4)Έγκριση προϋπολογισμού έτος 2020.

5) Διοικητικός απολογισμός

6)Διάφορες προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί το Σάββατο 07 Μαρτίου 2020, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης με οσαδήποτε μέλη κι αν παρευρεθούν. Τα μέλη για να συμμετάσχουν στη Γ. Σ. πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       

           π.ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ                            ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ