Γινόμαστε μικροί αρχαιολόγοι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εφ. Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ οργανώσε από τις 2 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου 2017, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γινόμαστε μικροί αρχαιολόγοι» για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού και της 1ης Τάξης του Γυμνασίου από το Νομό Φλώρινας.  Το εν λόγω πρόγραμμα περιελάμβανε προβολή παρουσίασης (power point), όπου επεξηγούνταν η διαδικασία της αρχαιολογικής έρευνας και η σημασία της στην αποκάλυψη του παρελθόντος.

Στη συνέχεια ακολούθησε εκπαιδευτική ανασκαφή σε ειδικές τομές στον αρχαιολογικό χώρο των Πετρών Αμυνταίου, όπου οι μαθητές ανέλαβαν με χαρά το ρόλο του αρχαιολόγου. Τέλος, η δράση ολοκληρώθηκε με ένα εργαστήρι καταγραφής αρχαίων αντικειμένων, στη διάρκεια του οποίου τα παιδιά αναγνώρισαν και περιέγραψαν αντίγραφα ευρημάτων και συμπλήρωσαν φύλλα καταγραφής των αντικειμένων.