Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια υλοποίησης του διασυνοριακού έργου 4PLUS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμμετοχής σε Διαβούλευση για την σύνθεση Οδικού Χάρτη Πολιτικής Προστασίας

Ατόμων με Αναπηρία σε περιπτώσεις κρίσεων ή φυσικών καταστροφών

 

Με την παρούσα Πρόσκληση παρακαλείσθε να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση που αφορά στην προσπάθεια σύνθεσης ενός Οδικού Χάρτη Πολιτικής Προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία σε περιπτώσεις κρίσεων ή φυσικών καταστροφών.

Η διαβούλευση αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων και υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου 4PLUS https://4plus-project.eu/en του Προγράμματος INTERREG-IPA CBC Greece-Albania.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το κείμενο βάσης επί του οποίου προσδοκούμε να έχουμε τη συμβολή σας με προτάσεις και παρατηρήσεις.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Λόγω των περιορισμών που έχουν προκύψει από την πανδημία COVID-19, η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams στην παρακάτω διεύθυνση.

Προσβλέποντας στην ενεργή συμμετοχή σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

 

Γεώργιος Δασταμάνης

Δήμαρχος Γρεβενών

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος Παρίσης

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου