Διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης Μηχανογραφικού για το 2020

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και
φέτος – αυτή την ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για όλους χρονιά – διήμερο
διαδικτυακό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης
Μηχανογραφικού για το 2020 , σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της
Labora και ομιλητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Κότιο .
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου , 4ο πεδίο 17.00 – 19.00 και
1ο πεδίο 19.00 – 21.00 και την Τετάρτη 1 Ιουλίου , 3ο πεδίο 17.00 – 19.00 και
2ο
πεδίο 19.00 – 21.00 .
Τα σεμινάρια είναι ξεχωριστά για κάθε επιστημονικό πεδίο και θα γίνει αναφορά
στα εξής :
• Επαγγελματικές προοπτικές τμημάτων στο σύνολό τους και διαχωρισμό
των τμημάτων σε ομάδες .
• Διαφορές μεταξύ τμημάτων .
• Νέα δεδομένα μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι.
• Μετεγγραφές , ειδικές κατηγορίες κ.λ.π.
• Πορεία των βάσεων και δεδομένα .
• Ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού .
• Επαγγέλματα του μέλλοντος μετά τον κορονοϊό .
• Ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών .
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μαθητές Γ΄ Λυκείου και τους γονείς τους , αλλά
και σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου , για να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα
επόμενα χρόνια .
Οι μαθητές μπορούν να απευθυνθούν στις γραμματείες των φροντιστηρίων του
Συλλόγου για τον τρόπο σύνδεσης στο σεμινάριο .
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.ΔΥ.Μ