Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση μεταξύ του ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας και της Ε.Σ.Α.μεΑ

Σήμερα 4-2-2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, μεταξύ του ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας και της Ε.Σ.Α.μεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), σχετικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και γενικότερα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και την τρίτη ηλικία σε τουριστικούς προορισμούς.Το θέμα της παρουσίασης ήταν ¨ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨.

Στα πλαίσια της ενημερωτικής αυτής συνάντησης, παρουσιάστηκε η μελέτη 4all-project.eu, εταίρων από την ΑΛΒΑΝΙΑ   Urban Research Institute, Δήμος Μπερατίου και των εταίρων από την Ελλάδα Ε.Σ.Α.μεΑ., Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν ο σχεδιασμός τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών, προσβάσιμος σε όλους, προσφέροντας σημαντική αναπτυξιακή δυναμική στις τοπικές οικονομίες, προσελκύοντας νέες ομάδες-στόχους, διευρύνοντας την τουριστική περίοδο.

Ευελπιστούμε σε μελλοντική συνεργασία για την υλοποίηση παρόμοιων κενοτόμων δράσεων και στην περιοχή μας.