Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα “Πολιτιστικό Management σε Μη Αστικές Περιοχές”

Πρόσκληση

Ο Δήμος Φλώρινας, στο πλαίσιο του έργου«Προστασία Πολιτισμικών και Φυσικών Πόρων ως Προαπαιτούμενο για Τουριστική Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο “CULTURALLANDS, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα

“Πολιτιστικό Management σε Μη Αστικές Περιοχές”

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου, 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνει παρουσίαση των αρχών τουπολιτιστικού management, των βασικών κατευθύνσεων τουσχεδιασμού, της διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και της προώθησής τους.

Εισηγητές σεμιναρίου:

Βαφειάδης Βασίλης και Χούανγχο Κοράλες

Σύνδεσμος Πρόσβασης:

https://us02web.zoom.us/j/3414698722?pwd=bjdYVDJEM1d5d2p1QWVpWWs5YjNYdz09

Passcode: 999666