Διαμαρτυρία του Συλλόγου Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Π.Ε. Φλώρινας

Σύλλογος Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Π.Ε. Φλώρινας

ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2 & 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΝΕΑ ΑΠΟΧΗ

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ