Εκδήλωση για την Οικιακή κομποστοποίηση στις Πρέσπες

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, στον προαύλειο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών, η εκδήλωση του Δήμου Πρεσπών, για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία κομποστοποίησης καθώς και για την παράδοση στους δημότες του Δήμου κάδων οικιακής κομποστοποίησης και καφέ κάδων οικίας.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LESS WASTE II, σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, στελέχη της οποίας παρείχαν αναλυτικές οδηγίες στους προέδρους των κοινοτήτων του δήμου και δημότες για την οικιακή κομποστοποίηση (τρόπος τοποθέτησης του κάδου οικιακής κομποστοποίησης, τι βάζουμε και τι δεν βάζουμε στον κάδο, τι αποφεύγουμε να ρίχνουμε, χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή φροντίδα και παρακολούθηση του κάδου, κλπ.).

Ο Δήμος Πρεσπών, ως αμιγώς δήμος υπαίθρου είναι ιδανικός για την ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης, ενώ οι κάτοικοι των Πρεσπών είναι εξοικειωμένοι από παλιότερες σχετικές δράσεις του δήμου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι δημότες είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι γενικότερα σε σχέση με το περιβάλλον αλλά και ειδικά σχετικά με την διαχείριση των απορριμάτων και την κυκλική οικονομία. Ήδη ο Δήμος έχει παραλάβει δηλώσεις ενδιαφέροντος για το 80% των κάδων οικιακής κομποστοποίησης που έχει προμηθευτεί. Αν αυτοί οι κάδοι αξιοποιηθούν σωστά θα εκτρέψουν πάνω από 100 τόνους οργανικά απόβλητα με σημαντικό ετήσιο όφελος για τους δημότες, το δήμο μας και το περιβάλλον.

Το έργο με ακρωνύμιο LESS WASTE II και πλήρη τίτλο: «Σχέδιο δράσης για την διαχείριση των βιο-αποβλήτων στη Διαπεριφερειακή περιοχή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας/Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross-Border Region», υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Σκοπός του έργου LESS WASTE II είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και η προώθηση της κομποστοποίησης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας. Το έργο στοχεύει στην κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από οικίες και επιχειρήσεις εστίασης, όπως επίσης στην οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων και της κομποστοποίησης σε επίπεδο Δήμων.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών

Παναγιώτης Πασχαλίδης