Εκδήλωση για την παραλαβή κάδων οικιακής κομποστοποίησης στον προαύλειο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών, σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LESS WASTE II, διοργανώνει την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 – 13:30, στον προαύλειο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών, εκδήλωση για την παραλαβή των κάδων οικιακής κομποστοποίησης καθώς και για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία κομποστοποίησης.

Το έργο με ακρωνύμιο LESS WASTE II και πλήρη τίτλο: «Σχέδιο δράσης για την διαχείριση των βιο-αποβλήτων στη Διαπεριφερειακή περιοχή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας/Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross-Border Region», υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Σκοπός του έργου LESS WASTE II είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και η προώθηση της κομποστοποίησης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας. Το έργο στοχεύει στην κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από οικίες και επιχειρήσεις εστίασης, όπως επίσης στην οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων και της κομποστοποίησης σε επίπεδο Δήμων.

Το έργο συνολικά βασίζεται στην ιεράρχηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απορρίμματα, η οποία θέτει την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων καθώς και την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή ως προτεραιότητα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Προς μια κυκλική οικονομία: ένα πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη’.

 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών

 

Παναγιώτης Πασχαλίδης