Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και διάδοσης  του έργου I-TOUR του προγράμματος Interreg – IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 μεταξύ της Ελλάδος και της Βόρειας Μακεδονίας, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη και η προώθηση τριών διασυνοριακών τουριστικών πακέτων, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών,  διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο πρωτίστως για το προσωπικό του αλλά και επαγγελματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται κύρια στο χώρο της ξενάγησης, με σκοπό την υποστήριξη και ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της προβολής του διασυνοριακού τουρισμού και του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Το σεμινάριο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες 6-7-8 Ιουλίου 2020, στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, με αφετηρία τον παραδοσιακό οικισμό Αγίου Γερμανού.

Στόχος της εκπαίδευσης/κατάρτισης είναι το προαναφερόμενο δυναμικό να αυξήσει τις γνώσεις του σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς των περιβαλλοντικών πληροφοριών σε επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και της ευρύτερης περιοχής καθώς και την προβολή των κοινών διασυνοριακών τουριστικών πακέτων που θα αναπτυχθούν στις περιοχές του έργου.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Παράσχου Παναγιώτης