Ελληνική Μουσική Παράδοση: τυπικές και άτυπες πρακτικές

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με χαρά ανακοινώνει την έναρξη του επτάμηνου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ελληνική Μουσική Παράδοση: τυπικές και άτυπες πρακτικές». Πρόκειται για μοριοδοτούμενο πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με εξ αποστάσεως ταυτόχρονη τηλεκπαίδευση (zoom) και εξ αποστάσεως ετερόχρονη τηλεκπαίδευση (eclass). Απευθύνεται σε ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ελληνική μουσική παράδοση υπό το πρίσμα της πολυπολιτισμικής τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακροάσεις, προσλήψεις και αναλύσεις υπό την καθοδήγηση των ROSS DALY, ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 420 ωρών, το οποίο αντιστοιχεί σε 21 ECVET.