Ενημερωτική εκδήλωση του έργου Alter Trip στη Φλώρινα

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναφορικά με τον προσβάσιμο τουρισμό στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και διατύπωσαν σκέψεις και προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των τουριστικών εμπειριών στη διασυνοριακή περιοχή με σεβασμό στις αρχές των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής συμπερίληψης, της φυσικής και ψηφιακής βιωσιμότητας, καθώς και της βιωσιμότητας. Την ενημερωτική εκδήλωση διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στο πλαίσιο του έργου “ALTER TRIP | Εναλλακτική Τουριστική Εμπειρία”. Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Lingos στη Φλώρινα. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), ως εταίρος στο έργο ALTER TRIP, στοχεύει να ενισχύσει τις εμπειρίες εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή. To ALTER TRIP είναι ένα έργο που επικεντρώνεται στον σχεδίασμά εναλλακτικών τουριστικών εμπειριών με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η κεντρική ιδέα του έργου και οι στόχοι του, ενώ έλαβε χώρα μια ανοιχτή συζήτηση για τον προσβάσιμο τουρισμό και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δράσεις του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση σειράς μελετών με επίκεντρο την ανάλυση της προσβασιμότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και των τουριστικών υποδομών στη διασυνοριακή περιοχή. Στην εκδήλωση επίσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τη φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα σε μουσεία και χώρους με ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, καλύπτοντας το θεσμικό πλαίσιο, την τρέχουσα κατάσταση και τις καλές πρακτικές.