Επίσκεψη του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα εργαστήρια της Σχολής Καλών Τεχνών

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Του Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του, επιδιώκει με συνέπεια την εφαρμογή των αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Την Τρίτη 2 Απριλίου, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του ΣΔΕ Φλώρινας επισκέφτηκαν τα εργαστήρια της Σχολής Καλών Τεχνών. Έναυσμα για την επίσκεψή μας αποτέλεσε η πεποίθηση ότι τα έργα Τέχνης είναι δυνατόν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για άρση παραμορφωτικών διαστρεβλώσεων. Πριν από την επίσκεψη οι εκπαιδευόμενοι με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών είχαν εξοικειωθεί με τις λειτουργίες της τέχνης. Στη συνέχεια, οι διδάσκοντες της Σχολής μέσα από τη μύηση στις βασικές αρχές των εικαστικών τεχνών πρόσφεραν ερεθίσματα για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευόμενων που θα εμπεδωθεί μέσα στην τάξη πια.

Ακολούθως, επισκεφτήκαμε το «4ο Φεστιβάλ Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Οι εκπαιδευόμενοι βίωσαν τον μετασχηματισμό που επιφέρει στο περιεχόμενο και στη διαδικασία της διδασκαλίας η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην διδακτική πράξη, όπως είναι και ο στόχος του Σχολείου μας.

Θεωρούμε πως τέτοιες παρεμβάσεις συμβάλλουν στην ισότιμη συμμετοχή στη μάθηση και αναδεικνύουν δεξιότητες των εκπαιδευόμενων που μένουν ανενεργές στην παραδοσιακή διδασκαλία.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.