mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (1)

mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (2)