mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (2)

mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (1)
mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (3)