mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (3)

mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (2)
mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (4)