mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (4)

mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (3)
mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (5)