mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (5)

mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (4)
mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (6)