mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (6)

mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (5)
mnhmeio pesontwn swmatwn asfaleias (7)