Επιμορφωτικά σεμιναρία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει ότι ξεκίνησε το πρώτο από τα έξι τμήματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Το Επιμελητήριο μας συνεχίζει την προσπάθεια επιμόρφωσης των μελών του με εξειδικευμένα σεμινάρια που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό, το marketing και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίοδο κρίσης. Ενημερώνουμε ότι θα υλοποιηθούν δύο τμήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που στόχο έχουν την ανάδειξη της γαστρονομίας της περιοχής μας. Τέλος, επισημαίνουμε ότι την τελευταία πενταετία έχουν επιμορφωθεί 1900 μέλη μας.

 

Φλώρινα, 25/01/2017

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ