Επιτυχημένη η γιορτή λήξης χορευτικής χρονιάς 2016 -17 του Σωματείου “ΛΗΓΚΗΣΤΕΣ”