Ευχές του Νομικού Προσώπου Δήμου Φλώρινας

Ευχές του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ) Δήμου Φλώρινας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ) Δήμου Φλώρινας εύχονται η νέα χρονιά που ανατέλλει σε λίγο να είναι καλύτερη σε όλους τους τομείς, με υγεία και αγάπη και επίτευξη όλων των στόχων του καθενός και της καθεμιάς.

Καλή Χρονιά!

Χρόνια Πολλά!

Δημήτριος Ηλιάδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας