Ευχαριστήρια επιστολή του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας

Το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Φλώρινας εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες προς τη Μεταφορική Εταιρία ΔΕΛΦΙΝΙΑ του κου Εμμανουήλ
Μορφιαδάκη στη Φλώρινα, η οποία στάθηκε αρωγός στον Σύλλογο, στην τελευταία
πολύ σημαντική δράση του.
Ως Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Φλώρινας, εκ μέρους του ΔΣ, ευχαριστώ
θερμά και προσωπικά τον κο Εμμανουήλ Μορφιαδάκη για την άμεση, θετική
ανταπόκρισή του στο αίτημα του Λυκείου των Ελληνίδων Φλώρινας για τη δωρεάν
φόρτωση και μεταφορά των δώδεκα (12) μεγάλων παλετών με είδη πρώτης ανάγκης
για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας, με τελικό προορισμό το Δημαρχείο της
Θεσσαλονίκης, όπου και παραδόθηκαν με ασφάλεια.
Η προσφορά αυτή της μεταφορικής ΔΕΛΦΙΝΙΑ δείχνει την ευαισθησία και τον
ανθρωπισμό που χαρακτηρίζει τον κο Εμμανουήλ Μορφιαδάκη και όλα τα στελέχη
της Εταιρίας του.
Είναι σημαντικό να νιώθουμε πως έχουμε δίπλα μας πολύτιμους υποστηρικτές στην
προσπάθεια κάλυψης των ειδικών και εκτάκτων αναγκών των συνανθρώπων μας.

Για το ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων
Παράρτημα Φλώρινας
Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας
Χριστίνα Δ. Γκόλνα                 Μαρία Τσουμίτα