Ευχαριστήρια επιστολή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Ταμία του  Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί με τη δωρεά στο Σχολείο μας, ενός πολυτελούς γραφείου μαζί με την βιβλιοθήκη του, συνέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας  του χώρου εργασίας μας.

Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Γεώργιος Συγκελάκης