Ευχαριστήρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εκ μέρους των φιλοξενούμενων παιδιών, των υπαλλήλων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστούμε θερμά τον κο Μελίσσα Ευάγγελο ιδιοκτήτη της πιτσαρίας RAMONA για την προσφορά γεύματος στα φιλοξενούμενα παιδιά του Κέντρου. Ενέργειες και προσφορές σαν και αυτή αποδεικνύουν την έμπρακτη αλληλεγγύη και αγάπη στον συνάνθρωπο και στα παιδιά, και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

………………………………………………………………………………………………………..

Εκ μέρους των φιλοξενούμενων παιδιών, των υπαλλήλων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστούμε θερμά τον κ. Λιναρά Βασίλειο για την προσφορά ρυζιού και κρέατος για την κάλυψη αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται στο Κέντρο. Ενέργειες και προσφορές σαν και αυτή αποδεικνύουν την έμπρακτη αλληλεγγύη και αγάπη στον συνάνθρωπο και στα παιδιά, και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Μετά τιμής,

O Πρόεδρος του Δ.Σ

Παρδάλης Σ. Ιωάννης