Ευχαριστήριο της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

«Βασιλικής Πιτόσκα»

Στη μνήμη του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΙΟΥ

Οι κ.κ. Γιώργος και Πετρούλα Βεγήρη  προσέφεραν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» το ποσό των εκατό ευρώ (100 €).

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης τους ευχαριστεί.