Ευχαριστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας “Βασιλική Πιτόσκα”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

«Βασιλική Πιτόσκα»

 

Η οικογένεια Καλλιόπης Πέρκα δώρισε το αρχείο των Nομικών Bιβλίων της στη μνήμη του συζύγου της Σωτηρίου Πέρκα – Δικηγόρου για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα» ευχαριστεί θερμά.