Ευχαριστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα»

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ που αποτελείται  από :

 Την Πρόεδρο: Ζωγράφου Αθηνά

 Την Αντιπρόεδρο: Καραγιάννη Χριστίνα

Την Γραμματέα: Τσιλεμάνη Μαρία

Την Ταμία: Κοζίδη Αικακτερίνη

Την Ειδική Γραμματέα: Ντέμου Μαρία

 

προσέφερε  στη μνήμη του  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΗ  στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» το ποσό των  πενήντα ευρώ (50). 

Το  Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης  ευχαριστεί θερμά.