Ευχαριστήριο της Διοίκησης και του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας

Θ Ε Μ Α: «Έκφραση ευχαριστηρίων»

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Π.Υ. Φλώρινας αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους, προς τους κ. Διαφωνίδη Απόστολο και Διαφωνίδη Θεόφιλο, ιδιοκτήτες της επιχείρησης ”ΜΙΚΡΟ cafe bar” για την ευαισθησία και γενναιοδωρία που επέδειξαν, προσφέροντας δωρεάν για τις ανάγκες της Υπηρεσίας είδη για τον εξοπλισμό του Κέντρου Ψυχαγωγίας.
Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε η κίνηση σας αυτή να βρεί μιμητές.

Ο Διοικητής

Ιωάννης Ε. Μιαούλης
Αντιπύραρχος