Ευχαριστήριο της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

Η Διοίκηση  του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, έχοντας υπόψη την υπ αρ Γ4α/ΓΠ.78010/04.12.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Ένταξη εθελοντών ιατρών στο δυναμικό νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.», αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της τόσο στο νοσοκομείο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» για την εθελοντική προσφορά ιατρών όσο και στους ιατρούς προσωπικά, κ Ανδρέα Κωνσταντίνου Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας και κ Ιωάννη Ζελενίτσα Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας, για την ευαισθησία και την γενναιοδωρία που επέδειξαν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους εθελοντικά για χρονικό διάστημα μιας (1) ή δύο (2) εβδομάδων, ανάλογα με την διαθεσιμότητα κάθε ιατρού.

Στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η ευγενική αυτή προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

 

Ο Διοικητής                                                                   

Παπούλκας Χρήστος