Ευχαριστήριο του «Αριστοτέλη»

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ευχαριστεί θερμά τις Οικογένειες Αθανασίου-Μελίνας Χατζητύπη και Αριστείδη-Φανής Μήτκα, για την ευγενική δωρεά διακοσίων ευρώ (200,00 €) προς τον Σύλλογό μας στη μνήμη Φίλιππου Χατζητύπη, με τη συμπλήρωση τριών ετών από την κοίμησή του.
Αιωνία του η Μνήμη.
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ