Ευχαριστήριο του «Αριστοτέλη»

Στη μνήμη του αγαπημένου της εξαδέλφου ΛΑΖΑΡΟΥ Χ. ΚΑΡΑΝΤΖΑ, η κα Ντίνα Δημ. Καράντζα κατέθεσε το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) για τους σκοπούς του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ, ευχαριστεί θερμά.