Ευχαριστήριο του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την σχέση των νέων με την άθληση, στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου έχουμε από σήμερα τη χαρά να αξιοποιήσουμε τις νέες αθλητικές σχολικές εγκαταστάσεις-Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ -που είναι προσβάσιμες και χρηστικές και για ΑΜΕΑ. Στόχος μας είναι οι νέοι χώροι άθλησης να ικανοποιήσουν τις ανάγκες άθλησης όχι μόνον των μαθητών-τριών αλλά και να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες προς όφελος της δια βίου άθλησης όλων των πολιτών του Δήμου. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αμυνταίου και τις υπηρεσίες του για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής υποδομής του σχολείου μας. Η διευθύντρια Ζούλα Ευαγγελία