Ευχαριστήριο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιο – Λυκείου Φλώρινας

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας ευχαριστεί
θερμά τον Δ/ντή του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας κ. Κων/νο Σταμπουλτζή όσο και το
Σύλλογο Διδασκόντων για την παραχώρηση μίας επιπλέον αίθουσας καθώς
τριών υπολογιστών. Η άψογη μέχρι τώρα συνεργασία των δύο σχολικών
μονάδων σε ζητήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και
συλλειτουργίας αναδεικνύει στο μέγιστο την υψηλή παιδαγωγική κουλτούρα
του εκπαιδευτικού προσωπικού του 2ου Λυκείου Φλώρινας όσο και του
Δ/ντή του, πτυχές της οποίας είναι η ένταξη, η ισοτιμία στην
εκπαίδευση και η συμπερίληψη, δίνοντας έτσι το παράδειγμα στους
μαθητές  και θέτοντας τις βάσεις για μια σωστή κοινωνία πολιτών.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ