Ευχαριστήριο του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου Βεγόρας

Ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Γιάννη Κιοσέ για την άμεση παρέμβασή του στην επίλυση του προβλήματος στο ανενεργό λιγνιτωρυχείο Βεγόρας.

Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο Βεγόρας