Ευχαριστήριο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Φλώρινας, την ψυχολόγο Παπανικολάου Σταυρούλα,  τον κοινωνιολόγο Καργάκη Ματθαίο, την κοινωνική λειτουργό Τζέτζη Δέσποινα και τη νομικό σύμβουλο Μητσοπούλου Σοφία για την αναλυτική και κατατοπιστική ενημέρωση τους σχετικά με την οικογενειακή και την έμφυλη βία καθώς και τη δραστηριοποίηση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, σε δύο ενότητες, την Τετάρτη 7 και την Τρίτη 13 Απριλίου 2021, είχε τη μορφή ομαδικών εργαστηρίων, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής και συμμετοχής από τους εκπαιδευόμενους μας.

 

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών και οι Εκπαιδευόμενοι

του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας