Ευχαριστήριο του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης»

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τον κ. Δημήτριο Στύλου για την ευγενική του δωρεά προς τον Σύλλογό μας με το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €), στη μνήμη της Αυγούλας Μήτκα – Μουστακάκη, για τις ανάγκες του Συλλόγου.
Αιωνία της η μνήμη.
Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Φ.Α.