Ευχαριστήριο του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης»

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω για τις δωρεές τους, προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη Κωνσταντίνου Μπίου.

την Οικογένεια Περικλή και Σοφίας Μήτκα, (100 €),
την Οικογένεια Αριστείδη και Φανής Μήκτα (100 €),
την Οικογένεια Κωνσταντίνου και Ελένης Παπαθανασίου (50 €),
την κα Όλγα (χήρα) Βασ. Τοσίου (50 €),

Ευχαριστούμε.
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ