Ευχαριστήριο του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω για τις ευγενικές τους δωρεές προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη Μαργαρίτας Μαδεμλή.

Δημήτριο Στύλου, πενήντα ευρώ (50,00 €),

Χρυσάνθη Βαδικόλιου, πενήντα ευρώ (50,00 €),

Οικ. Κωνσταντίνου και Νούλης Μπίου, πενήντα ευρώ (50,00 €),

Οικ. Μιχαήλ Λουκίδη, πενήντα ευρώ (50,00 €).