Η παρουσίαση του διασυνοριακού έργου COunT για την προώθηση του τουρισμού και την ενίσχυση της απασχόλησης

Το διασυνοριακό έργο COunT, που στόχο έχει την ανάπτυξη του τουρισμού και της πολιτιστικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές των Δήμων Φλώρινας και Βέλες, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 1 Ιουνίου από την Αναπτυξιακή Φλώρινας. Το όραμα, οι στόχοι, οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, καθώς και η προώθηση του στο ευρύτερο κοινό της διασυνοριακής περιοχής, ήταν τα κυρίαρχα σημεία της παρουσίασης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ Κώστας Βασιλείου, η γεωπόνος MSc και υπεύθυνη του έργου COunT Ιωάννα Παπαϊωάννου και ο οικονομολόγος και επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Κώστας Στεργίου.

Αναλυτικά η εισήγηση του κ. Βασιλείου: Τί είναι το έργο CouNT και ποιος ο ρόλος της Αναπτυξιακής Φλώρινας σε αυτό; Πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο στο οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Φλώρινας με το Δήμο Βέλες και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Η συνεργασία μας με το Δήμο Βέλες ξεκίνησε τρία χρόνια πριν με αφορμή τη 2η Πρόσκληση του Προγράμματος και κοινή συνισταμένη των δύο περιοχών τους υδάτινους πόρους – τους ποταμούς που τους διατρέχουν. Πως μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός, η πολιτιστική και η δημιουργική επιχειρηματικότητα με πηγή έμπνευσης και ταυτόχρονα κεντρική περιοχή παρέμβασης τους κυρίαρχους υδάτινους πόρους των δύο περιοχών, είναι η βασική πρόσκληση πάνω στην οποία κλήθηκε να απαντήσει ο σχεδιασμός του έργου CouNT. Η διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του έργου COunT αποτυπώνεται στο όραμα, το σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Στον πυρήνα του έργου είναι η διερεύνηση αλλά και η ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή γύρω από ένα κοινό φυσικό πόρο: τον ποταμό Αξιό – Vardar για τους γείτονες – και τον παραπόταμό του Σακουλέβα. Το σύστημα του ποταμού Αξιού και των παραποτάμων του είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γύρω από το οποίο οργανώνεται η κοινωνική και οικονομική ζωή και στις δύο πλευρές των συνόρων. Μια ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς τοπική ανάπτυξη γύρω από τον ποταμό αποτελεί ζητούμενο και ταυτόχρονα μία σημαντική ευκαιρία εκατέρωθεν των συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Φλώρινας συνεργαζόμενη με το Δήμο Βέλες σε αυτό το έργο επιδιώκει λοιπόν: την υποστήριξη καινοτόμων τοπικών πρωτοβουλιών στους τομείς του τουρισμού, των τεχνών και της χειροτεχνίας για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων τουριστικών υπηρεσιών και την επέκταση της τοπικής αλυσίδας αξίας στους τομείς των τεχνών και της χειροτεχνίας, σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο. Βέβαια, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα έργο με διάρκεια που δεν ξεπερνά τα δύο χρόνια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτύχει όλα τα παραπάνω. Ωστόσο αναμφισβήτητα, θέτει τις βάσεις για μία μακροχρόνια συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Μία συνεργασία η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Φλώρινας και το Δήμο Βέλες, αλλά φιλοδοξεί να εμπλέξει δυναμικά και ουσιαστικά ένα σύνολο φορέων και προσώπων που δραστηριοποιούνται στις δύο περιοχές, αλλά και ευρύτερα στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και επιχειρηματικότητας. Η διασυνοριακή προσέγγιση όχι μόνο ενισχύει τις πιθανότητες για έναν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό, αλλά θέτει και τις αναγκαίες βάσεις για την ανάπτυξη δικτύων αλυσίδας αξίας, ενώ επίσης ενισχύει την ικανότητα των φορέων να χαράξουν μια συντονισμένη πολιτική στα υπό συζήτηση πεδία στη διασυνοριακή περιοχή. Έτσι, ενώ τα αποτελέσματα του έργου είναι εντοπισμένα γεωγραφικά, το όραμα, το εύρος και τα οφέλη του έργου υπερβαίνουν το τοπικό, περιφερειακό και εθνικό σε διασυνοριακό-διαπεριφερειακό επίπεδο. Περνώντας από το θεωρητικό πλαίσιο που ενέπνευσε και το σχεδιασμό του έργου, στην ουσιαστική ανάπτυξη και υλοποίησή του, το έργο CouNT περιλαμβάνει μία σύνθετη δέσμη δράσεων, σημαντικό μέρος των οποίων υλοποιείται στη Φλώρινα: Με κεντροβαρική δράση την ανάπλαση της όχθης του ποταμού και την εγκατάσταση δύο περιπτέρων που θα φιλοξενούν νέες πολιτιστικές-δημιουργικές επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του έργου στο Βέλες, η Αναπτυξιακή Φλώρινας επενδύει στο πλαίσιο του έργου σε δράσεις μελετών και εκπαιδεύσεων: Μελέτες για την ανάλυση της αξίας για τον τομέα των τεχνών και των δυνατοτήτων για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή. Δημιουργία ενός Κέντρου Πόρων για τον τουρισμό στη Φλώρινα που θα υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου και θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως συνεργατικό κέντρο για τις επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν. Το Κέντρο αυτό θα στεγαστεί σε ένα χώρο σημείο αναφοράς για τους νέους της Φλώρινας, το Europe Direct, όπου ήδη έφτασε ο εξοπλισμός που προμηθευτήκαμε στο. Δημιουργία μιας εξειδικευμένης εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρηματιών στους τομείς των τεχνών και του τουρισμού. Διοργάνωση ενός κοινού σεμιναρίου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τουρισμό και την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στους τομείς των τεχνών και του τουρισμού, στις θεματικές: επιχειρηματικές δεξιότητες, ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, υπεύθυνος τουρισμός, ανάπτυξη τοπικής αλυσίδας αξίας και ψηφιακές δεξιότητες. Ανάπτυξη μιας σειράς masterclasses για τις τέχνες που θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της τοπικής αξίας στον κλάδο. Τα masterclasses θα επικεντρωθούν στην παραδοσιακή χειροτεχνία και τη χρήση νέων τεχνολογιών (3d εκτυπώσεις κ.λπ.) για τη δημιουργία αναμνηστικών. Υποστήριξη δέκα νέων επιχειρήσεων, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στα περίπτερα στις όχθες του ποταμού στο Βέλες και στο Κέντρο Πόρων στη Φλώρινα. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα δείτε κι εσείς μαζί μας να συμβαίνουν τους επόμενους μήνες μέσα στο καλοκαίρι με ορίζοντα ολοκλήρωσης το φθινόπωρο που μας έρχεται. Με την αξία αυτών των δράσεων να έγκειται κυρίως στη συμμετοχικότητά τους, στην αλληλεπίδραση φορέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα και απασχόληση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Αναπτυξιακής Φλώρινας είμαστε διατεθιμένοι να επενδύσουμε σε εργασία και χρόνο για την προβολή των δράσεων του έργου και την προσέλκυση συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες που θα οργανωθούν στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτήν την προσπάθεια θέλουμε την υποστήριξη και τη συνεργασία σας, έτσι ώστε το έργο CouNT να αποτελέσει ένα πρώτο ουσιαστικό – αν και μικρό βήμα – για το σχεδιασμό μίας βιώσιμης τουριστικής και επιχειρηματικής τοπικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών μας πόρων με όρους δημιουργικότητας και καινοτομίας. Στη συνέχεια της σημερινής παρουσίασης, οι συνεργάτες μας θα παρουσιάσουν αναλυτικότερα το πλαίσιο, τη στόχευση, τις δράσεις και των προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του έργου ειδικά για τη Φλώρινα, ενώ θα απαντήσουμε φυσικά σε τυχόν ερωτήσεις σας, αναμένοντας ταυτόχρονα και τις προτάσεις σας για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου.