parousiash vivliou_xrhstos touve (7)

parousiash vivliou_xrhstos touve (4)
parousiash vivliou_xrhstos touve (20)