Η τελική εκδήλωση – σύνοψη του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» στη Φλώρινα

Η τελική εκδήλωση – σύνοψη του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» στη Φλώρινα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Lingos στην Φλώρινα στις 13 Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 11:00

πρόγραμμα