Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Επίσκεψη στο Επιμελητήριο Φλώρινας

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κος Παρδάλης Ιωάννης, η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης του Κέντρου κα Τσάτσα Ολυμπία μαζί με τα φιλοξενούμενα παιδιά του Κέντρου επισκέφθηκαν το Επιμελητήριο Φλώρινας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας, κος Σαπαλίδης Σάββας και η επιχειρηματίας κα Τζέτζη Δόμνα καλωσόρισαν τον Πρόεδρο, την Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης και τα παιδιά του Κέντρου.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η πληροφόρηση και ενημέρωση των φιλοξενούμενων παιδιών του Κέντρου σχετικά με τις ευκαιρίες εργασίας που υπάρχουν στην περιοχή μας. Μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο και συζήτηση έγινε προσπάθεια να ανακαλύψουν τα παιδιά τις κλίσεις τους και τις επιθυμίες τους σε εργασιακό επίπεδο, για να έχουν και περισσότερες επιλογές για την εργασία που θα ήθελαν να κάνουν.

Στην αρχή ο Πρόεδρος του ΕΒΕ αναφέρθηκε στις εργασιακές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή μας ειδικά τώρα κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο και κυρίως στον τομέα της μεταποίησης.

Παίρνοντας τον λόγο η κα Τζέτζη προέβη σε μια βιωματική ανάλυση της εργασιακής της διαδρομής θέλοντας να δείξει στα παιδιά και να τους εξηγήσει ότι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στην εργασία είναι η αγάπη με αυτό που κάποιος ασχολείται.

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. κος Παρδάλης Ιωάννης ευχαρίστησε τον κο Σαπαλίδη Σάββα που αποδέχτηκε το αίτημα να επισκεφθούν τα παιδιά του Κέντρου το ΕΒΕ με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με την εργασία. Η βοήθεια και η ενίσχυση των φιλοξενούμενων παιδιών του Κέντρου στον τομέα της εργασίας και απασχόλησής τους, με απώτερο σκοπό την εν μέρει ανεξαρτητοποίησή τους, την αυτονομία τους και τη σταδιακή αποϊδρυματοποίησή τους προετοιμάζοντάς τα έτσι για την ενήλικη ζωή τους, αποτελούσε σημαντική μέριμνα της Διοίκησης του Κέντρου από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της.

 

Από το Γραφείο Προέδρου