Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων στο συνέδριο της ΕΜΑΕΦ

Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσής σχετικά με το συνέδριο που οργανώνει η Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας, με τίτλο: «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία», στις 18-19 Σεπτέμβριου 2021, στη Φλώρινα και υπό την αιγίδα της επιτροπής ΕΛΛΑΔΑ 2021, σας προωθούμε τη δεύτερη ανακοίνωσή μας με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των περιλήψεων.

2η Ανακοίνωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Σημαντικές ημερομηνίες:

  • Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων έως: 30/04/2021
  • Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων έως: 30/05/2021

Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται στο email: [email protected]

Στο email, οι υποψήφιοι εισηγητές να δηλώνουν: το τίτλο της εισήγησης, την περίληψη τους (500 λέξεις), τις λέξεις κλειδιά και την θεματική στην οποία εντάσσεται το θέμα τους, σύμφωνα με τους ίδιους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  1. Ιστορία: Κρίσεις, διεθνείς σχέσεις, γεωγραφικά όρια και σύνορα, ταυτότητες.
  2. Εκπαίδευση: Ενσωμάτωση προγράμματα σπουδών, αξιολόγηση, σχολικά εγχειρίδια, γλώσσα.
  3. Δίκαιο: Αναθεωρήσεις Συνταγμάτων, Δικαιοπραξίες, Αστικό Δίκαιο.
  4. Κοινωνία: Οικονομία, μετανάστευση, πολιτική, θρησκεία.
  5. Τέχνες και Πολιτισμός: Λαϊκή τέχνη, μουσεία – συλλογές, αρχιτεκτονική, αθλητισμός, διατροφή, μουσική – χορός, φωτογραφία, κινηματογράφος.

Ειδικότερα, τόσο για την υποβολή των περιλήψεων όσο και για την καλύτερη ενημέρωση σας, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (https://www.emaef.gr) και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδρίου (https://www.emaef.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-2021) όπου δίνονται πληροφορίες σχετικά με την Επιστημονική επιτροπή, την Οργανωτική Επιτροπή και λοιπές ανακοινώσεις.

Η Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας θα σας ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ανακοινώσεις που αφορούν το συνέδριο.

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική Επιτροπή