Μήνυμα Νέου έτους 2021 του  Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας Θεόκλητου

Ἀγαπητοί μου.

Σήμερα ἔχουμε πρώτη τοῦ Νέου Ἔτους 2021. Εὐχόμαστε νὰ εἶναι εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἔστω καὶ ἂν καὶ ἡ παροῦσα πανδημία ποὺ ζοῦμε δημιουργεῖ μέσα μας καὶ γύρω μας πολλαπλὲς ἀπώλειες, εὐχόμαστε γιὰ ὅλους τὰ καλλίτερα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας. Γιαὐτὸ καὶ  ἀναφέρουμε ὡς ἰσχυρὴ ἀπαντοχὴ καὶ κατακλεῖδα τὴν ἐν Κυρίῳ ἐλπίδα διὰ στόματος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου. Λέει, «Μεγάλη εἶναι ἡ δύναμι τῆς ἐλπίδος στὸν Κύριο. Εἶναι φρούριο ἀπόρθητο. Εἶναι τεῖχος ἀκαταμάχητο. Εἶναι συμμαχία ἀκαταγώνιστη. Εἶναι λιμάνι ἀσφαλές. Εἶναι πύργος στερεός. Εἶναι ὅπλο ἀήττητο. Εἶναι δύναμι ἀκαταμάχητη καὶ ὅπου δὲν βρίσκεται πέρασμα αὐτὴ βρίσκει διέξοδο» (ΕΠΕ 5,516).

Εἴθε νὰ ἔχουμε ὡς γέμισμα τῶν ψυχῶν μας αὐτὴν τὴν ἐν Κυρίῳ ἐλπίδα ὡς ἄγκυρα ἀσφαλῆ καὶ βεβαία, γιὰ νὰ διατρέξουμε μὲ ἀσφάλεια καὶ τοῦτο τὸ ἔτος.

 

Μετὰ ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ