Νέο τμήμα ζωγραφικής από το Λύκειο Ελληνίδων Φλώρινας